Průběžná nabídka

  Seminář intenzivního  sebepoznání dle konceptu PBSP terapie (www.pbsp.cz) Máte zájem o sebepoznání?  Pořádáme sérii jednodenních kurzů nebo intenzivní dvoudenní pobyty. Budeme zkoumat, jak vnímaví jsme k tomu, co nám naše tělo říká, a jakou souvislost to má s tím, co jsme zažili jako děti. Možná pochopíme, jak naše dětství ovlivnilo naše chování v dospělosti. […]

Jóga pro léčbu traumat s Pavlínou

Trauma je něco, co zažijete a nějak vás to ovlivní. Trauma se usadí ve vašem těle a žije si svým vlastním životem. Každý z nás zažil nějaké trauma. Možná své tělesné projevy nespojujete s prožitým traumatem. Pojďte spolu se mnou objevovat, kde v těle  máme traumata usazená, a přijít na to, jak je uvolnit. Nestačí […]