Rezervační řád

Přihlášení na lekci lze provést jedině v případě, že máte vytvořený účet na našich webových stránkách.

Účet je vytvořen jen pro jednu osobu, proto nelze přihlásit více osob na jedno jméno.

Pro aktivaci účtu je potřeba mít zakoupený kredit. Obvykle 1kredit=1Kč.

Zakoupení kreditu může být uskutečněno osobně na recepci studia (jen v hotovosti) nebo převodem na účet 2701210915 / 2010, do zprávy dejte své jméno a příjmení. Platnost kreditů je nyní neomezená. Tyto kredity jsou přenosné jen po předchozí domluvě. Peníze zpět vracíme jen v opodstatněných případech.

Lekce lze platit jednotlivě na recepci studia v provozní době studia, avšak tím Vám negarantujeme místo na lekci. Lepší je mít zakoupený kredit a rezervovat si lekci on-line  zde

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se nemůžete dostavit na Vámi zarezervovanou lekci, je nutné lekci odhlásit nejpozději 24 hodin před zahájením lekce a dát tak možnost jinému zájemci. V případě, že lekci neodhlásíte včas, počítá se jakoby jste se lekce zúčastnili a kredit je odečten v plné výši dle platného ceníku. Vstupné nelze vrátit zpět. Lze za sebe poslat náhradníka. Lekci lze zrušit jedině přes rezervační systém z Vašeho účtu. Email nebo sms zpráva je akceptována jedině v akutních případech. Rezervovat místo na lekci si můžete nejpozději 1 hodinu před zahájením lekce.

Na každou lekci je stanoven maximální a minimální počet lidí. Pokud se nenaplní minimální kapacita a to nejpozději do 24 hod před začátkem lekce, lekce bude automaticky zrušena. Proto, prosím, sledujte počet lidí na danou lekci. V tomto případě bude kredit vrácen zpět na Váš účet.

BEZPEČNOSTNÍ FORMULÁŘ

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA LEKCÍ VE STUDIU Jako v Bavlnce
Prohlašuji, že si jsem vědom/a svého zdravotního stavu a že se účastním lekcí na vlastní nebezpečí a vlastní riziko.Prohlašuji, že si nejsem vědom / a zdravotních omezení, které by mi zabraňovaly účasti na lekcích. Případná zdravotní omezení budu hlásit před začátkem každé lekce cvičiteli/cvičitelce.

Prohlašuji, že:
Netrpím vysokým ani nízkým krevním tlakem, ani zvýšeným nitroočním tlakem
Nejsem těhotná (pokud nejdu na těhotenskou jógu)
Nemám vážné poškození páteře­ např.: výhřez meziobratlové ploténky
Nemám protézu kyčelního nebo ramenního kloubu, poškození kloubů kolen
Netrpím kardiovaskulárním onemocněním, ani onemocněním míchy
Netrpím vážným onemocněním vnitřních orgánů a nemám kýlu

Prohlašuji, že jsem si vědom/a rizik spojených s prováděnými cviky a nebudu vykonávat cviky, které by mne mohly ohrozit, v rozporu s instrukcemi cvičitele/cvičitelky. Za mé jednání, které bude v rozporu s těmito instrukcemi, nenese studio Jako v Bavlnce a jeho cvičitelé žádnou zodpovědnost.

Intenzitu cvičení na lekci si přizpůsobím svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) jsem povinný /á konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Osobám mladším 18­ti let je účast na lekcích povolena jedině s písemným souhlasem rodičů).

Navíc pro lekce Flying Yoga

Prohlašuji, že jsem si vědom / a, že na lekce závěsného cvičení se sítěma není povoleno nosit prstýnky, řetízky a náušnice, jakožto jakékoliv jiné ozdoby nebo doplňky (hodinky, glitry a zipy na oblečení, piercingy, atd.) a že je nutné mít upravené a hladké nehty, protože by mohly poškodit sítě. V případě poškození sítě nedodržením této podmínky budu povinen / povinna zaplatit plnou výši škody, včetně ušlého zisku způsobeného snížením kapacity cvičení po dobu 20 dní, což je dodací lhůta pro závěsné sítě. Tato částka je vyčíslena na 6000,-Kč.

Dále prohlašuji, že souhlasím s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na lekcích ve STUDIU Jako v Bavlnce. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.jakovbavlnce.eu, Facebooku nebo v propagačních materiálech souvisejících se sportovním centrem.

Zaplacením vstupného na lekci, nebo přihlášením na lekci přes rezervační systém on-line na webu či telefonicky, vyjadřuji souhlas s výše uvedeným prohlášením.