Průběžná nabídka

  Seminář intenzivního  sebepoznání dle konceptu PBSP terapie (www.pbsp.cz) Máte zájem o sebepoznání?  Pořádáme sérii jednodenních kurzů nebo intenzivní dvoudenní pobyty. Budeme zkoumat, jak vnímaví jsme k tomu, co nám naše tělo říká, a jakou souvislost to má s tím, co jsme zažili jako děti. Možná pochopíme, jak naše dětství ovlivnilo naše chování v dospělosti. […]